Sociologie uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Socialisme
Socialisme is een populistisch economisch en politiek systeem gebaseerd op een klasseloze samenleving met gemeenschappelijk eigendom van productiemiddelen.
Framing
Framing is een concept waarbij de media de aandacht vestigen op bepaalde gebeurtenissen, en deze vervolgens in een betekenisveld plaatsen. Door gebruik te maken van framing kan de media invloed uitoefenen op de betekenis die gegeven wordt aan bepaalde gebeurtenissen. Framing is gerelateerd aan agenda-setting, maar concentreert zich op problemen die aan de orde zijn in plaats van een bepaald onderwerp.
Sociaal kapitaal
Het sociaal kapitaal is het geheel aan netwerken en relaties dat een persoon bezit. Het sociaal kapitaal functioneert door middel van relaties tussen personen, een gedeeld identiteitsgevoel, gedeelde normen en waarden, vertrouwen, samenwerking en wederkerigheid.

Recent beantwoorde vragen