Sociologie uitgelegd

Sociaal kapitaal

Het sociaal kapitaal is het geheel aan netwerken en relaties dat een persoon bezit.

Het sociaal kapitaal functioneert door middel van relaties tussen personen, een gedeeld identiteitsgevoel, gedeelde normen en waarden, vertrouwen, samenwerking en wederkerigheid.


Vragen en antwoorden

Uitgelegd Redactie
· 19 november 2020
Antwoord nodig